REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ – 29. Finał WOŚP

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Charytatywnej: „29. Finał WOŚP” odbywającej się od 01 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 r. (dalej: “Akcja”) oraz zasady przeprowadzania Transakcji w ramach Ofert Charytatywnych.

2. Organizatorem Akcji jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie, z siedzibą w z siedzibą Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c, wpisaną do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897, posiadającą NIP: 521-30-03-700, REGON 010168068.

3. Celem Akcji jest zgromadzenie środków, które przeznaczone zostaną na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia. Dla systemowego wsparcia laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

4. Uczestnicy akcji biorą udział w Transakcjach przeprowadzanych w ramach Ofert Charytatywnych w charakterze sprzedającego lub kupującego.

5. Akcja polega na wystawianiu przez portal tusochaczew.pl oraz darczyńców Ofert Charytatywnych, z których dochód przeznaczany jest na Cel Akcji.

6. Kupujący nabywają Oferty Charytatywne poprzez osobiste wrzucenie zadeklarowanych środków do oryginalnej puszki przekazanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w siedzibie portalu tusochaczew.pl przy ul. Narutowicza 1, 96-500 Sochaczew.

7. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników zawierających Transakcje w ramach Ofert Charytatywnych.